Печатната реклама е най-традиционната форма и може би най-използваната. Тя е лесно изпълнима чрез съвременните технологии и е много въздействаща, когато дизайнът е професионално направен.

Флаери / Листовки
Рекламните флаери и листовки са сравнително евтино изделие, подходящи са за масово и бързо представяне на продукт или услуга в определени региони. С атрактивен дизайн и интересно съдържание може да пробудите голям интерес.

Дипляни
Дипляната е по-скъпо изделие. Оригинално сгъване и по-голямата площ за представяне я правят подходяща за рекламно послание или продукт, описан с по-голям обем информация и с по-голямо значение. Целта е получателят да запази изданието за по-продължително време и да влезе в употреба в точния момент.

Плакати / Постери / Афиши
Запомнящ се, достъпен, впечатляващ – такъв трябва да е всеки плакат. Важен е размера и посланието, целта на плаката не е просто представяне, а по скоро представяне по атрактивен начин, без излишна рекламна информация.

Каталози / Брошури
Информацията трябва да е систематизирана, подредена и представена по лесно разпознаваем и разбираем начин. Това трябва да се постигне с всички възможни средства за визуализация: снимков материал, илюстрации, схеми, диаграми, таблици, йерархия в съобщенията и др..

Календари
Календарите са на първо място сред фирмените подаръци. Многото им разновидности (
календар-бележници, настолни, работни, тип “Пирамидка”, еднолистен, многолистов и др.) ги правят подходящи за всички групи хора. Планирането и изпълнението е в периода септември-декември.

Менюта
От класически до свръх модернистични менютата придават атмосфера и настроение навсякъде. Презентация, описание и цена – това са най-важните компоненти, без излишни рекламни текстове и послания.

Етикети и Опаковки
Уникална форма и дизайн ще представят всеки продукт по подходящ и запомнящ се начин.