Деница Величкова – 0878 49 44 41

За среща – моля обадете се предварително!

Работно време / понеделник – петък / от 09.00ч. – 18.00ч.

гр.София, п.к.1528, Гара Искър,
ул. Поручик Неделчо Бончев №1, Асансьорен завод, зад книжна борса Искър, сграда 3

e-mail: office@art-ista.com

Нашата банкова сметка:
BIC: UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД
BG03UNCR70001522253511